Buổi hòa nhạc R&B tại Dallas 2023

Tôi thấy đó là một khóa học tuyệt vời. Nó dạy tôi những kiến ​​thức cơ bản về R nhưng còn nhiều hơn thế nữa. Khóa học này bao gồm cách sử dụng và hiểu R và số liệu thống kê mà tôi thấy rất hay. Bởi vì sẽ tốt biết bao nếu bạn biết ngôn ngữ nhưng không biết phải làm gì với nó
R là ngôn ngữ lập trình thống kê được sử dụng rộng rãi, được mọi người trong giới học thuật và ngành công nghệ yêu thích. Nhưng điều đó làm cho nó nghe có vẻ đáng sợ hơn thực tế. R là ngôn ngữ đầu tiên tuyệt vời cho bất kỳ ai quan tâm đến việc trả lời các câu hỏi về phân tích dữ liệu, trực quan hóa dữ liệu và khoa học dữ liệu

R có sẵn cho Linux, MacOS và Windows. Có thể tải xuống phần mềm từ Mạng lưu trữ R toàn diện (CRAN)

khởi động

Sau khi R được tải xuống và cài đặt, chỉ cần tìm và khởi chạy R từ thư mục Ứng dụng của bạn

Buổi hòa nhạc R&B tại Dallas 2023

Nhập lệnh

R là một chương trình điều khiển dòng lệnh. Người dùng nhập các lệnh tại dấu nhắc (> theo mặc định) và mỗi lệnh được thực hiện một lần

Buổi hòa nhạc R&B tại Dallas 2023

Không gian làm việc là môi trường làm việc R hiện tại của bạn và bao gồm mọi đối tượng do người dùng xác định (vectơ, ma trận, khung dữ liệu, danh sách, hàm). Khi kết thúc phiên R, người dùng có thể lưu hình ảnh của không gian làm việc hiện tại được tự động tải lại vào lần tiếp theo R được bắt đầu

Giao diện người dùng đồ họa

Ngoài bảng điều khiển R tích hợp, RStudio là trình soạn thảo mã R phổ biến nhất và nó giao tiếp với các nền tảng R cho Windows, MacOS và Linux

Các toán tử logic và nhị phân của R sẽ rất quen thuộc với các lập trình viên. Lưu ý rằng toán tử nhị phân hoạt động trên vectơ và ma trận cũng như vô hướng

Các toán tử số học bao gồm

Toán tửMô tả+cộng-trừ*nhân/chia^ hoặc **lũy thừa

Toán tử logic bao gồm

Mô tả toán tử>lớn hơn>=lớn hơn hoặc bằng==chính xác bằng. = không bằng

R có nhiều loại dữ liệu bao gồm vô hướng, vectơ (số, ký tự, logic), ma trận, khung dữ liệu và danh sách

Sử dụng toán tử gán <- để tạo biến mới

# An example of computing the mean with variables

mydata$sum <- mydata$x1 + mydata$x2
mydata$mean <- (mydata$x1 + mydata$x2)/2

Hầu hết mọi thứ trong R được thực hiện thông qua các chức năng. Hàm là một đoạn mã được viết để thực hiện một tác vụ cụ thể; . ). Trong R, một hàm được định nghĩa với cấu trúc

function ( arglist ) {body}

Mã ở giữa các dấu ngoặc nhọn là phần thân của hàm. Lưu ý rằng bằng cách sử dụng các hàm dựng sẵn, điều duy nhất bạn cần lo lắng là làm thế nào để truyền đạt hiệu quả các đối số đầu vào chính xác (arglist) và quản lý/các giá trị trả về (nếu có)

Nhập dữ liệu vào R khá đơn giản. R cung cấp các tùy chọn để nhập nhiều loại tệp, từ CSV đến cơ sở dữ liệu

Ví dụ: đây là cách nhập CSV vào R

# first row contains variable names, comma is separator
# assign the variable id to row names
# note the / instead of \ on mswindows systems

mydata <- read.table("c:/mydata.csv", header=TRUE,
   sep=",", row.names="id")

R cung cấp nhiều chức năng để thu thập số liệu thống kê tóm tắt. Một cách để lấy số liệu thống kê mô tả là sử dụng hàm sapply() với một số liệu thống kê tóm tắt cụ thể

Dưới đây là cách lấy giá trị trung bình với hàm sapply()

# get means for variables in data frame mydata
# excluding missing values
sapply(mydata, mean, na.rm=TRUE)

Các hàm có thể được sử dụng trong sapply bao gồm mean, sd, var, min, max, median, range và quantile

Trong R, đồ thị thường được tạo tương tác. Đây là một ví dụ

# Creating a Graph
attach(mtcars)
plot(wt, mpg)
abline(lm(mpg~wt))
title("Regression of MPG on Weight")

Hàm plot( ) mở một cửa sổ đồ thị và vẽ đồ thị trọng số so với. các hình ảnh được nhìn thấy là đại diện duy nhất. Dòng mã tiếp theo thêm một đường hồi quy vào biểu đồ này. Dòng cuối cùng thêm tiêu đề

Buổi hòa nhạc R&B tại Dallas 2023

gói

Các gói là tập hợp các hàm R, dữ liệu và mã được biên dịch theo định dạng được xác định rõ. Thư mục lưu trữ các gói được gọi là thư viện. R đi kèm với một bộ gói tiêu chuẩn. Những người khác có sẵn để tải về và cài đặt. Sau khi cài đặt, chúng phải được tải vào phiên để sử dụng

.libPaths() # get library location
library()   # see all packages installed
search()    # see packages currently loaded

Khi R được cài đặt, có một hệ thống trợ giúp tích hợp toàn diện. Tại dấu nhắc lệnh của chương trình, bạn có thể sử dụng bất kỳ cách nào sau đây

________số 8_______

Đi xa hơn

Nếu bạn thích một môi trường tương tác trực tuyến để học R, hướng dẫn R miễn phí này của DataCamp là một cách tuyệt vời để bắt đầu

R dùng để làm gì?

R cung cấp nhiều thư viện liên quan đến thống kê và cung cấp một môi trường thuận lợi cho tính toán và thiết kế thống kê . Ngoài ra, ngôn ngữ lập trình R được nhiều nhà phân tích định lượng sử dụng như một công cụ lập trình vì nó hữu ích cho việc nhập và làm sạch dữ liệu.

R trong ngôn ngữ R có nghĩa là gì?

Tên "R" bắt nguồn từ chữ cái đầu tiên trong tên của hai nhà phát triển, Ross Ihaka và Robert Gentleman , những người đã .

Làm cách nào để cài đặt R trong Windows 11?

Cách tải xuống và cài đặt R cho Windows .
Bước 1. Tải xuống R. Để bắt đầu, hãy truy cập cran. dự án r. org/bin/windows/base, sau đó nhấp vào liên kết đến “Tải xuống R cho Windows. ”
Bước 2. Chạy. tập tin exe. .
Bước 3. Khởi chạy R. .
Bước 4. Chạy tập lệnh của bạn

Tôi nên tải xuống phiên bản R nào?

Bạn sẽ muốn tải xuống Phiên bản mã nguồn mở của RStudio Desktop . Đây là phiên bản miễn phí của ứng dụng. Các thực thể thương mại phải trả tiền cho giấy phép RStudio. Là sinh viên, bạn không.