Mẫu de nghị thanh toán công nợ excel năm 2024

Thông tư 133/2016/TT-BTC và thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài Chính ban hành và áp dụng kèm theo các mẫu của Giấy đề nghị tạm ứng - Mẫu số 03 - TT mẫu chứng từ kế toán. Mẫu giấy đề nghị tạm ứng được dùng thông dụng trong các doanh nghiệp từ cá nhân đến các tổ chức, nhằm công khai và xác định hoạt động ứng tiền của đơn vị đoàn thể. Việc viết một mẫu giấy đề nghị tạm ứng tiền một cách chuẩn xác và đầy đủ được hướng dẫn ở trong bài viết dưới đây.

\>> Cách lập mẫu phiếu thu theo thông tư 133

\>> Mẫu bảng theo dõi công nợ bằng excel kèm link tải miễn phí

\>> Hướng dẫn cách viết giấy đề nghị thanh toán chi tiết nhất kèm mẫu

Giấy đề nghị tạm ứng tiền

Giấy đề nghị tạm ứng tiền là chứng từ của một cá nhân trình lên ban lãnh đạo quản lý cá nhân đó về việc xin được tạm ứng một khoản tài chính cho một mục đích rõ ràng, có thể là việc riêng hoặc việc chung cho đoàn thể.

Theo thông tư 133 và thông tư 200 kèm theo mẫu giấy tạm ứng:

1. Mẫu giấy đề nghị tạm ứng theo thông tư 133

Mẫu de nghị thanh toán công nợ excel năm 2024

Giấy đề nghị tạm ứng theo thông tư 133

2. Mẫu giấy đề nghị tạm ứng theo thông tư 200

Mẫu de nghị thanh toán công nợ excel năm 2024

Giấy đề nghị tạm ứng theo thông tư 200

Nhìn chung cả 2 mẫu giấy đề nghị tạm ứng đều có nội dung khai báo thông tin giống nhau cho việc đề nghị tạm ứng tiền khai báo thông tin tên, địa chỉ, lý do, số tiền ứng, ngày hạn thanh toán và xác nhận của các cá nhân bộ phận liên quan.

Biến bản thân thành chuyên gia trong lĩnh vực kế toán bằng cách đăng ký khoá học online. Khoá học giúp bạn nắm lòng nguyên lý kế toán từ A - Z ngay cả khi chưa biết gì. Và hướng dẫn thực hành làm kế toán và lập báo cáo tài chính.

Mẫu de nghị thanh toán công nợ excel năm 2024

Nguyên lý kế toán cho người mới bắt đầu

Nguyễn Hoàng

Mẫu de nghị thanh toán công nợ excel năm 2024

Học thực tế kế toán nhà hàng từ A - Z

Lê Thị Ninh Vân

Mẫu de nghị thanh toán công nợ excel năm 2024

Thành thạo kế toán thực tế và lập BCTC trên phần mềm MISA

Nguyễn Hoàng

Viết mẫu giấy đề nghị tạm ứng trên excel

Việc kê khai thực hiện đề nghị trong mẫu phải điền đầy đủ chính xác các thông tin.

1.Trước hết là phần đơn vị, và bộ phận, ghi rõ tên đơn vị công ty doanh nghiệp đang hoạt động, khai báo rõ bộ phận đang làm.

Trong mẫu chứng từ, sử dụng hộp Textbox để tạo bởi sử dụng textbox có thể dễ dàng di chuyển mà không lo phải thay đổi độ rộng hẹp các ô.

2. Ngày tháng ghi chính xác ngày tháng năm viết giấy đề nghị ứng tiền.

3. Ghi số của giấy đề nghị tạm ứng vào phần số bên phải dưới thời gian viết.

4. Kính gửi đề nghị rõ ban lãnh đạo về bộ phận quyết định tài chính của công ty doanh nghiệp đang công tác.

5. Ghi rõ họ và tên đầy đủ chính xác nhất của người yêu cầu tạm ứng trong phần giới thiệu tên.

6. Khai báo chức vụ bộ phận hiện làm việc hiện tại của người đề nghị, và địa chỉ chính xác hiện tại đang cư trú.

7. Đề nghị số tiền ứng cụ thể là bao nhiêu, nhập cụ thể số tiền muốn được ứng vào cả bằng chữ và số.

8. Nêu rõ lý do, mục đích của việc ứng tiền một cách thành thật và hợp lý.

9. Cam kết thời gian thanh toán, hoàn trả số tiền ứng trong thời gian hợp lý cho phép là chính xác.

10. Giấy đề nghị này được duyệt và chấp nhận trước hết là sẽ được trình lên trưởng bộ phận đang làm xem xét hợp lý sẽ được chuyển lên ban quản lý quyết định tài chính xác nhận đồng ý và chuyển cho bên thủ quỹ thực hiện giao dịch chuyển tiền và ký xác nhận đã ứng, trong giấy đề nghị tạm ứng, cần phải có đầy tên và chữ ký của các bộ phận trên, giấy mới có hiệu lực.

Note: lưu ý rằng trong bản giấy đề nghị này không được tẩy xóa, gạch sửa, cần thận trọng và cẩn thận trong việc viết đơn.

Những thông tin ở trên Unica bật mí tới bạn cách viết mẫu giấy đề nghị tạm ứng trên Excel chuẩn nhất. Bạn đọc quan tâm cùng Unica tham khảo khoá học kế toán trên Unica, kiến thức từ cơ bản đến nâng cao được các chuyên gia hàng đầu bật mí.

Hướng dẫn cách lập Giấy đề nghị thanh toán theo Thông tư 133 và 200 - Mẫu 05-TT, Giấy đề nghị thanh toán dùng trong trường hợp đã chi nhưng chưa được thanh toán hoặc chưa nhận tạm ứng để tổng hợp các khoản đã chi kèm theo chứng từ (nếu có) để làm thủ tục thanh toán, làm căn cứ thanh toán và ghi sổ kế toán.

  1. Mẫu Giấy đề nghị thanh toán:

Đơn vị: Kế toán Thiên Ưng Địa chỉ: ……………… Mẫu số 05 - TT (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN Ngày…. tháng….. năm….

Kính gửi:................................................................................................

Họ và tên người đề nghị thanh toán:.......................................................... Bộ phận (Hoặc địa chỉ):............................................................................ Nội dung thanh toán:........................................................................... Số tiền: ………………….. (Viết bằng chữ):................................................. (Kèm theo…………….. chứng từ gốc).

Người đề nghị thanh toán (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Người duyệt (Ký, họ tên)

Tải mẫu Giấy đề nghị thanh toán theo Thông tư 133:

Tải mẫu Giấy đề nghị thanh toán theo Thông tư 200:

Nếu bạn không tải về được thì có thể làm theo cách sau: Bước 1: Để lại mail ở phần bình luận bên dưới Bước 2: Gửi yêu cầu vào mail: [email protected] (Tiêu đề ghi rõ Tài liệu muốn tải)

II. Cách lập GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

1. Mục đích: - Giấy đề nghị thanh toán dùng trong trường hợp đã chi nhưng chưa được thanh toán hoặc chưa nhận tạm ứng để tổng hợp các khoản đã chi kèm theo chứng từ (nếu có) để làm thủ tục thanh toán, làm căn cứ thanh toán và ghi sổ kế toán.

2. Phương pháp và trách nhiệm ghi

Góc trên bên trái của Giấy đề nghị thanh toán ghi rõ tên đơn vị, bộ phận. Giấy đề nghị thanh toán do người đề nghị thanh toán viết 1 liên và ghi rõ gửi giám đốc doanh nghiệp (Hoặc người xét duyệt chi).

- Người đề nghị thanh toán phải ghi rõ họ tên, địa chỉ (đơn vị, bộ phận) và số tiền đề nghị thanh toán (Viết bằng số và bằng chữ). - Nội dung thanh toán: Ghi rõ nội dung đề nghị thanh toán. - Giấy đề nghị thanh toán phải ghi rõ số lượng chứng từ gốc đính kèm.

Sau khi mua hàng hoặc sau khi chi tiêu cho những nhiệm vụ được giao, người mua hàng hoặc chi tiêu lập giấy đề nghị thanh toán. Giấy đề nghị thanh toán được chuyển cho kế toán trưởng soát xét và ghi ý kiến đề nghị giám đốc doanh nghiệp (Hoặc người được ủy quyền) duyệt chi. Căn cứ quyết định của giám đốc, kế toán lập phiếu chi kèm theo giấy đề nghị thanh toán và chuyển cho thủ quỹ làm thủ tục xuất quỹ.