Hướng dẫn thanh toán qua internet bằng thẻ sacombank 4student

STT Ngân hàng phát hành Loại thẻ Dịch vụ đăng ký Cách thức đăng ký Cách thức nhận OTP 1 Vietcombank Connect 24 VCB-IB@nking và SMS Banking Khách hàng đăng ký DV tại quầy GD. SMS Banking có thể đăng ký trên VCB-IB@nking (nếu đã đký DV này) hoặc tại ATM của VCB HT tự động gửi tin nhắn OTP đến SĐT đăng ký 2 Techcombank F@st access Thanh toán qua InternetBanking Khách hàng đăng ký DV tại quầy GD. HT tự động gửi tin nhắn OTP đến SĐT đăng ký 3 VIBank VIB Values Platinum InternetBanking (VIB4U) Khách hàng đăng ký DV tại quầy GD. Khách hàng sử dụng Token /thẻ cào để lấy OTP hoặc sử dụng SĐT đã đăng ký nhắn tin đến đầu số ngắn để lấy OTP 4 EximBank V-top Thanh toán trực tuyến Khách hàng đăng ký DV tại quầy GD. HT tự động gửi tin nhắn OTP đến SĐT đăng ký 5 MBank (NH Quân Đội) Active plus Dịch vụ eMB Khách hàng đăng ký DV tại quầy GD. Khách hàng sử dụng Token để lấy OTP 6 Vietinbank E-Partner Thanh toán trực tuyến Khách hàng đăng ký DV tại quầy GD. HT tự động gửi tin nhắn OTP đến SĐT đăng ký 7 HD Bank HDCard Dịch vụ Ebanking Khách hàng đăng ký DV tại quầy GD. HT tự động gửi tin nhắn OTP đến SĐT đăng ký 8 ACB (NH Á Châu) 365 Styles Dịch vụ ACB online Khách hàng đăng ký DV tại quầy GD. HT tự động gửi tin nhắn OTP đến SĐT đăng ký 9 Sacombank Plus/PassportPlus Dịch vụ Mua hàng trực tuyến dành cho thẻ Plus/PassportPlus Khách hàng đăng ký DV tại quầy GD. HT tự động gửi tin nhắn OTP đến SĐT đăng ký 10 Navibank NaviCard Dịch vụ thanh toán trực tuyến Khách hàng đăng ký DV tại quầy GD. HT tự động gửi tin nhắn OTP đến SĐT đăng ký 11 Maritimebank M1, Khách hàng chỉ cần đăng ký mở loại thẻ M1 → mặc định đã đăng ký DV thanh toán trực tuyến/SMS banking. Khách hàng đăng ký DV tại quầy GD. HT tự động gửi tin nhắn OTP đến SĐT đăng ký 12 VietABank Advance Card Dịch vụ cổng thanh toán trực tuyến Khách hàng đăng ký DV tại quầy GD. HT tự động gửi tin nhắn OTP đến SĐT đăng ký 13 VPBank Auto link VPBank Internet Banking Khách hàng đăng ký DV tại quầy GD. HT tự động gửi tin nhắn OTP đến SĐT đăng ký 14 GPBank Mai /My Style Dịch vụ thanh toán trực tuyến IB Khách hàng đăng ký DV tại quầy GD. HT tự động gửi tin nhắn OTP đến SĐT đăng ký 15 Oceanbank OJBCard Dịch vụ ngân hàng trực tuyến Khách hàng đăng ký DV tại quầy GD. HT tự động gửi tin nhắn OTP đến SĐT đăng ký 16 NASB (NH Bắc Á) BacABank Card Dịch vụ True Internet Banking Khách hàng đăng ký DV tại quầy GD. HT tự động gửi tin nhắn OTP đến SĐT đăng ký 17 Oricombank (NH Phương Đông) Lucky Card Dịch vụ Thanh toán trực tuyến Khách hàng đăng ký DV tại quầy GD. HT tự động gửi tin nhắn OTP đến SĐT đăng ký 18 DongAbank Thẻ đa năng Dịch vụ Thanh toán trực tuyến Khách hàng đăng ký DV tại quầy GD. HT tự động gửi tin nhắn OTP đến SĐT đăng ký 19 ABBank (NH TMCP An Bình) YouCard Dịch vụ Thanh toán trực tuyến Khách hàng đăng ký DV tại quầy GD. HT tự động gửi tin nhắn OTP đến SĐT đăng ký

Lưu ý: Khách hàng cần liên hệ với ngân hàng phát hành thẻ để đăng ký chức năng thanh toán trực tuyến. Nếu không đăng ký, thẻ sẽ không thanh toán được trên internet.

Hướng dẫn thanh toán qua internet bằng thẻ sacombank 4student

II. Quy trình thanh toán trực tuyến tại cổng thanh toán nội địa Smartlink.

Bước 1: Khách hàng đăng nhập trang Web của nhà cung cấp dịch vụ để lựa chọn hàng hóa, dịch vụ và chọn hình thức thanh toán qua cổng thanh toán nội địa Smartlink.

Bước 2: Nhập thông tin thẻ tại cổng thanh toán nội địa Smartlink.

Sau khi chọn hình thức thanh toán qua cổng thanh toán nội địa Smartlink, khách hàng được chuyển tới cổng thanh toán nội địa Smartlink. Tại cổng thanh toán nội địa Smartlink, khách hàng thực hiện nhập các thông tin thẻ theo yêu cầu của NHPH.

Hướng dẫn thanh toán qua internet bằng thẻ sacombank 4student

Và chọn Thanh toán

 • Nếu thông tin thẻ ko hợp lệ, thẻ không đủ điều kiện thanh toán… hệ thống sẽ báo lỗi và hiển thị thông báo lỗi trên giao diện cổng thanh toán nội địa SML. Khách hàng thực hiện lại giao dịch hoặc thực hiện thanh toán bằng thẻ khác.
 • Nếu thông tin thẻ hợp lệ và khách hàng đủ khả năng thanh toán, khách hàng sẽ được chuyển tới trang xác thực OTP.

Bước 3: Xác thực OTP

3.1 Khách hàng dùng thẻ Connect24 của Vietcombank

Hướng dẫn thanh toán qua internet bằng thẻ sacombank 4student

Tại trang xác thực OTP, khách hàng thực hiện nhập các thông tin theo yêu cầu:

 • Tên truy cập: khách hàng được NHPH cấp khi đăng ký sử dụng dịch vụ Internet banking
 • Mật khẩu: mật khẩu đăng nhập dịch vụ Internet banking
 • Nhập chuỗi hiển thị

Tích vào “Tôi chấp nhận tất cả các điều khoản thanh toán của Vietcombank”

Nhấn Thanh toán

OTP được gửi đến số điện thoại khách hàng đã đăng ký với VCB

Hướng dẫn thanh toán qua internet bằng thẻ sacombank 4student

Tại trang xác thực mật khẩu OTP, khách hàng nhập đúng số OTP ngân hàng đã gửi đến điện thoại của khách hàng và nhấn thanh toán.

3.2 Khách hàng dùng thẻ f@staccess của Techcombank

Hướng dẫn thanh toán qua internet bằng thẻ sacombank 4student

Tại trang xác thực OTP, khách hàng thực hiện nhập các thông tin theo yêu cầu:

 • Mật khẩu OTP: Mật khẩu OTP sẽ được gửi tới điện thoại của khách hàng qua SMS hoặc email (như đã đăng ký với ngân hàng)
 • Chuỗi ký tự hiển thị.

Nhấn Xác nhận

3.3 Khách hàng dùng thẻ VIB Values Platinum của VIB

Hướng dẫn thanh toán qua internet bằng thẻ sacombank 4student

Tại trang xác thực OTP, khách hàng thực hiện nhập các thông tin theo yêu cầu:

 • Tên đăng nhập: khách hàng được VIB cấp khi đăng ký sử dụng dịch vụ VIB4U
 • Mật khẩu: mật khẩu đăng nhập dịch vụ VIB4U
 • OTP: Khách hàng soạn tin nhắn để nhận OTP qua điện thoại (nếu khách hàng đăng ký gói dịch vụ easy4U), hoặc nhận OTP qua tocken key (nếu khách hàng đăng ký gói dịch vụ e-Gold4U, e-Diamond4U)

Nhấn Thanh toán

3.4 Khách hàng dùng thẻ V-top của EIB để thanh toán

Hướng dẫn thanh toán qua internet bằng thẻ sacombank 4student

Tại trang xác thực OTP, khách hàng thực hiện nhập các thông tin theo yêu cầu:

 • OTP: Mật khẩu OTP sẽ được gửi tới điện thoại của khách hàng qua SMS
 • Chuỗi ký tự hiển thị.

Nhấn Xác nhận

3.5 Khách hàng dùng thẻ của MB để thanh toán

Hướng dẫn thanh toán qua internet bằng thẻ sacombank 4student

Tại trang xác thực OTP, khách hàng thực hiện nhập các thông tin theo yêu cầu:

 • Mật khẩu eMB: khách hàng được NHPH cấp khi đăng ký sử dụng dịch vụ eMB
 • OTP: Khách hàng được NHPH cung cấp Tocken key để lấy mật khẩu OTP
 • Số hiển thị.

Nhấn Xác nhận

3.6 Khách hàng dùng thẻ của Vietinbank để thanh toán

Bước 1: Xác nhận thanh toán tại Vietinbank.

Tại đây khách hàng nhập:

 • Mật khẩu dịch vụ thanh toán trực tuyến
 • Chuỗi ký tự được yêu cầu.

Tích vào nút "Tôi chấp nhận tất cả điều khoản thanh toán của Vietinbank"

Sau đó nhấn vào nút OK để được chuyển sang bước xác thực bằng mật khẩu dùng một lần OTP.

Chú ý: Khách hàng được nhập mật khẩu tối đa 03 lần, lần thứ 03 nhập sai mật khẩu, giao dịch sẽ bị hủy bỏ.

Hướng dẫn thanh toán qua internet bằng thẻ sacombank 4student

Bước 2: Xác thực chủ thẻ bằng OTP

Khách hàng nhập OTP (bao gồm 10 chữ số) được gửi qua đường tin nhắn SMS tới số điện thoại khách hàng đã đăng ký với ngân hàng.

Nhấn Thanh toán.

Hướng dẫn thanh toán qua internet bằng thẻ sacombank 4student

3.7 Khách hàng dùng thẻ của HDbank để thanh toán

Hướng dẫn thanh toán qua internet bằng thẻ sacombank 4student

Tại trang xác thực OTP, khách hàng thực hiện nhập các thông tin theo yêu cầu:

 • Mật khẩu OTP: Mật khẩu OTP sẽ được gửi tới điện thoại của khách hàng qua SMS hoặc email (như đã đăng ký với ngân hàng)
 • Chuỗi ký tự hiển thị.

Nhấn Xác nhận

3.8 Khách hàng dùng thẻ của ACB để thanh toán

Hướng dẫn thanh toán qua internet bằng thẻ sacombank 4student

Tại trang xác thực OTP, khách hàng thực hiện nhập các thông tin theo yêu cầu:

 • Mật khẩu OTP: Mật khẩu OTP sẽ được gửi tới điện thoại của khách hàng qua SMS hoặc email (như đã đăng ký với ngân hàng)
 • Chuỗi ký tự hiển thị.

Nhấn Xác nhận

3.9 Khách hàng dùng thẻ của Sacombank để thanh toán

Hướng dẫn thanh toán qua internet bằng thẻ sacombank 4student

Tại trang xác thực OTP, khách hàng thực hiện nhập các thông tin theo yêu cầu:

 • Mật khẩu OTP: Mật khẩu OTP sẽ được gửi tới điện thoại của khách hàng qua SMS hoặc email (như đã đăng ký với ngân hàng)
 • Chuỗi ký tự hiển thị.

Nhấn Xác nhận

3.10 Khách hàng dùng thẻ của Navibank để thanh toán

Khách hàng nhập OTP và chuỗi ký tự hiển thị

Hướng dẫn thanh toán qua internet bằng thẻ sacombank 4student

Tại trang xác thực OTP, khách hàng thực hiện nhập các thông tin theo yêu cầu:

 • Mật khẩu OTP: Mật khẩu OTP sẽ được gửi tới điện thoại của khách hàng qua SMS hoặc email (như đã đăng ký với ngân hàng)
 • Chuỗi ký tự hiển thị.

Nhấn Xác nhận

3.11 Khách hàng sử dụng thẻ của MSB để thanh toán

Khách hàng nhập OTP và chuỗi ký tự hiển thị

Hướng dẫn thanh toán qua internet bằng thẻ sacombank 4student

Tại trang xác thực OTP, khách hàng thực hiện nhập các thông tin theo yêu cầu:

 • Mật khẩu OTP: Mật khẩu OTP sẽ được gửi tới điện thoại của khách hàng qua SMS hoặc email (như đã đăng ký với ngân hàng)
 • Chuỗi ký tự hiển thị.

Nhấn Xác nhận

3.12 Khách hàng sử dụng thẻ của VietA để thanh toán

Khách hàng được yêu cầu nhập OTP và chuỗi kí tự hiển thị để xác thực thông tin thanh toán.

Hướng dẫn thanh toán qua internet bằng thẻ sacombank 4student

Tại trang xác thực OTP, khách hàng thực hiện nhập các thông tin theo yêu cầu:

 • Mật khẩu OTP: Mật khẩu OTP sẽ được gửi tới điện thoại của khách hàng qua SMS hoặc email (như đã đăng ký với ngân hàng)
 • Chuỗi ký tự hiển thị.

Nhấn Xác nhận

3.13 Khách hàng sử dụng thẻ của VPBank để thanh toán

Hướng dẫn thanh toán qua internet bằng thẻ sacombank 4student

Tại trang xác thực OTP, khách hàng thực hiện nhập các thông tin theo yêu cầu:

 • Mật khẩu OTP: Mật khẩu OTP sẽ được gửi tới điện thoại của khách hàng qua SMS hoặc email (như đã đăng ký với ngân hàng)
 • Chuỗi ký tự hiển thị.

Nhấn Xác nhận

3.14 Khách hàng sử dụng thẻ GP để thanh toán

Hướng dẫn thanh toán qua internet bằng thẻ sacombank 4student

Tại trang xác thực OTP, khách hàng thực hiện nhập các thông tin theo yêu cầu:

 • Mật khẩu OTP: Mật khẩu OTP sẽ được gửi tới điện thoại của khách hàng qua SMS hoặc email (như đã đăng ký với ngân hàng)
 • Chuỗi ký tự hiển thị.

Nhấn Xác nhận

3.15 Khách hàng sử dụng thẻ OceanBank để thanh toán

Hướng dẫn thanh toán qua internet bằng thẻ sacombank 4student

Tại trang xác thực OTP, khách hàng thực hiện nhập các thông tin theo yêu cầu:

 • Mật khẩu OTP: Mật khẩu OTP sẽ được gửi tới điện thoại của khách hàng qua SMS hoặc email (như đã đăng ký với ngân hàng)
 • Chuỗi ký tự hiển thị.

Nhấn Xác nhận

3.16 Khách hàng sử dụng thẻ BacAbank để thanh toán

Hướng dẫn thanh toán qua internet bằng thẻ sacombank 4student

Tại trang xác thực OTP, khách hàng thực hiện nhập các thông tin theo yêu cầu:

 • Mật khẩu OTP: Mật khẩu OTP sẽ được gửi tới điện thoại của khách hàng qua SMS hoặc email (như đã đăng ký với ngân hàng)
 • Chuỗi ký tự hiển thị.

Nhấn Xác nhận

3.17 Khách hàng sử dụng thẻ của Ngân hàng TMCP Phương Đông (Oricombank) để thanh toán

Hướng dẫn thanh toán qua internet bằng thẻ sacombank 4student

Tại trang xác thực OTP, khách hàng thực hiện nhập các thông tin theo yêu cầu:

 • Mật khẩu OTP: Mật khẩu OTP sẽ được gửi tới điện thoại của khách hàng qua SMS hoặc email (như đã đăng ký với ngân hàng)
 • Chuỗi ký tự hiển thị.

Nhấn Xác nhận

3.18 Khách hàng sử dụng thẻ của Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank) để thanh toán

Hướng dẫn thanh toán qua internet bằng thẻ sacombank 4student

Tại trang xác thực VNBC, khách hàng thực hiện nhập các thông tin theo yêu cầu:

 • Mã số khách hàng
 • Số mật mã

Hướng dẫn thanh toán qua internet bằng thẻ sacombank 4student

Tại trang tiếp theo khách hàng nhập Mã xác thực (OTP)

 • Mã xác thực được gửi gửi tới điện thoại của khách hàng qua SMS hoặc email hay dãy số trên thẻ Matric (như đã đăng ký với ngân hàng)

Hướng dẫn thanh toán qua internet bằng thẻ sacombank 4student

Xác nhận thực hiện GD

Hướng dẫn thanh toán qua internet bằng thẻ sacombank 4student

3.19 Khách hàng sử dụng thẻ của Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) để thanh toán

Hướng dẫn thanh toán qua internet bằng thẻ sacombank 4student

Tại trang xác thực OTP, khách hàng thực hiện nhập các thông tin theo yêu cầu:

 • Mật khẩu OTP: Mật khẩu OTP sẽ được gửi tới điện thoại của khách hàng qua SMS hoặc email (như đã đăng ký với ngân hàng)
 • Chuỗi ký tự hiển thị.

Nhấn Xác nhận

III. Màn hình thông báo giao dịch của khách hàng thực hiện thành công.

Hệ thống sẽ chuyển khách hàng đến trang của nhà cung cấp dịch vụ để thông báo thông tin chi tiết kết quả giao dịch mà khách hàng vừa thực hiện.