Báo cáo tháng văn hóa thông tin phường năm 2024

BÁO CÁO Tình hình thực hiện hoạt động Văn hóa xã hội 06 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022

Báo cáo tháng văn hóa thông tin phường năm 2024

  1. Tình hình thực hiện hoạt động VHXH 06 tháng đầu năm 2022

1. Lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, TDTT tuyên truyền, cổ động trực quan

- Bộ phận Văn hóa xã hội đã tham mưu UBND xã các văn bản chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan với nhiều hình thức phong phú nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước như: các hoạt động kỷ niệm 92 năm giải Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2022), mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022; kỷ niệm Ngày quốc tế Hạnh phúc (20/3); kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng quê hương Quảng Thái (23/3/1975-23/3/2022)kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng quê hương Quảng Điền (25/3/1975-25/3/2022); 47 năm Ngày giải phóng quê hương Thừa Thiên Huế (26/3/1975-26/3/2022); 136 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2022); 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022); “Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình” và “Ngày Gia đình Việt Nam” 28/6.

- Tổ chức kiểm tra công tác tuyên truyền, cổ động trực quan tại trung tâm xã và các thôn, đồng thời hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và các thôn tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid- 2019.

- Thực hiện kế hoạch số 133/KH-UBND ngày 25/11/2020 của UBND huyện về việc tổ chức Đại hội thể dục thể thao huyện Quảng Điền lần thứ VII năm 2021-2022. Tổ chức tham gia đầy đủ các môn thi đấu nằm trong chương trình ĐHTDTT huyện.

2. Lĩnh vực Bảo tồn, Bảo tàng

- Phối hợp Thư viện Tổng hợp tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai một số nội dung tại xã để chuẩn bị thực hiện việc số hóa tài liệu Hán Nôm ở các họ, tộc, làng trên địa bàn xã trong thời gian đến.

3. Lĩnh vực Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và lĩnh vực Gia đình

- Xây dựng Kế hoạch triển khai hoạt động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2022; Kế hoạch công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022.

- Xây dựng Kế hoạch Tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình và kỷ niệm 21 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2022).

- Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện một số nội dung về xây dựng nếp sống văn minh nông thôn trên địa bàn xã giai đoạn 2021-2025, định hướng năm 2030.

- Xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác quản lý về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn xã năm 2021.

4. Lĩnh vực Thông tin và Truyền thông

- Tham mưu UBND trong công tác triển khai việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã.

- Phối hợp các đơn vị liên quan triển khai dự án Trung tâm giám sát, điều hành thông minh xã Quảng Thái giai đoạn 2020-2023.

5. Hoạt động quản lý Nhà nước khác

- Ban hành các văn bản bản chỉ đạo tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể thao.

- Phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành các đợt kiểm tra tình hình hoạt động kinh doanh dịch vụ internet, trò chơi điện tử công cộng, cơ sở thể thao trên địa bàn xã trước Tết và trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời nhắc nhở các chủ cơ sở kinh doanh vi phạm phải khắc phục vài thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật trong quá trình hoạt động, kinh doanh.

- Thường xuyên cập nhật viết tin, bài, ảnh...lên trang thông tin điện tử xã.

II. Một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022

1. Tiếp tục ban hành các văn bản chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền cổ động trực quan chào mừng kỷ niệm các ngày lễ của quê hương, đất nước như: 75 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022); 77 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2022) và Quốc khánh 02/9 (02/9/1945-02/9/2022); kỷ niệm 102 năm Ngày sinh đồng chí Tố Hữu (1920-2022); 78 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2022); 33 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2022); tuyên truyền “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới” năm 2020(15/11/2020- 15/12/2022). Đặc biệt tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của cấp trên.

2. Thực hiện kế hoạch số 133/KH-UBND ngày 25/11/2020 của UBND huyện về việc tổ chức Đại hội thể dục thể thao huyện Quảng Điền lần thứ VII năm 2021-2022. Tổ chức tham gia đầy đủ các môn thi đấu nằm trong chương trình ĐHTDTT huyện.

3. Tiếp tục phối hợp hướng dẫn triển khai xây dựng Đề án “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới nâng cao”. Làm việc với BCĐ phòng trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa các thôn.

4. Thành lập Đoàn kiểm tra kiểm tra công nhận mới và phúc tra công nhận lại danh hiệu cơ quan, đơn vị văn hóa; kiểm tra công nhận mới và phúc tra công nhận lại danh hiệu thôn văn hóa.

5. Tiếp tục triển khai các nội dung Kế hoạch phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trực thuộc UBND xã.

6. Phối hợp Phòng VH&TT tiến hành thanh, kiểm tra các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng.

7. Triển khai thực hiện một số hạng mục trong Dự án xây dựng “Trung tâm giám sát, điều hành thông minh xã Quảng Thái” giai đoạn 2021-2023.

8. Hướng dẫn các thôn báo cáo công tác gia đình năm 2022 và thu thập số liệu gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022; phối hợp, hướng dẫn hồ sơ thủ tục thành lập các cơ sở tư vấn, cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, địa chỉ tin cậy; Hương dẫn tổ chức sinh hoạt mô hình PCBLGĐ.

III. Khó khăn, vướng mắc:

- Nguồn kinh phí thực hiện các hoạt động còn hạn chế.

IV. Kiến nghị, đề xuất:

1. Đề nghị cấp trên quan tâm bố trí kinh phí để hoạt động.

2. Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm phối hợp triển khai thực hiện các hoạt động theo kế hoạch đã đề ra.

Trên đây là báo cáo của UBND xã về tình hình thực hiện hoạt động Văn hóa xã hội 06 tháng đầu năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022./.