Giải sgk hóa 8 định luật bảo toàn khối lượng

giải hóa học lớp 8 bài 15 định luật bảo toàn khối lượng chi tiết trả lời các câu hỏi trang 54 sgk hóa lớp 8

Giải sgk hóa 8 định luật bảo toàn khối lượng

Bài 1 trang 54 SGK Hóa 8

Bài 1 trang 54 SGK Hóa 8 được giải bởi Học Tốt giúp bạn nắm được cách làm và tham khảo đáp án bài 1 trang 54 sách giáo khoa Hóa lớp 8 - Định luật bảo toàn khối lượng.

Giải sgk hóa 8 định luật bảo toàn khối lượng

Bài 2 trang 54 SGK Hóa 8

Bài 2 trang 54 SGK Hóa 8 được giải bởi Học Tốt giúp bạn nắm được cách làm và tham khảo đáp án bài 2 trang 54 sách giáo khoa Hóa lớp 8 - Định luật bảo toàn khối lượng.

Giải sgk hóa 8 định luật bảo toàn khối lượng

Bài 3 trang 54 SGK Hóa 8

Bài 3 trang 54 SGK Hóa 8 được giải bởi Học Tốt giúp bạn nắm được cách làm và tham khảo đáp án bài 3 trang 54 sách giáo khoa Hóa lớp 8 bài Định luật bảo toàn khối lượng.

Bài học này trình bày nội dung: Phản ứng hóa học. Dựa vào cấu trúc SGK hóa học lớp 8, Hocthoi sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng rằng, đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em học tập tốt hơn.

A – KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

1.Nội dung định luật

 • Trong một phản ứng hóa học, tổng khối lượng các chất sản phẩm bằng tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng.

Giải sgk hóa 8 định luật bảo toàn khối lượng

2. Áp dụng

 • Giả sử có phản ứng giữa A và B tạo ra C và D, công thức về khối lượng

mA + mB = mC + mD

 • Trong một phản ứng có n chất, kể cả chất phản ứng và sản phẩm, nếu biết khối lượng của (n – 1) chất thì tính được khối lượng của chất còn lại.

Câu 1.(Trang 54 SGK)

 1. Phát biểu định luật bảo toàn khối lượng.
 1. Giải thích vì sao khi một phản ứng hóa học xảy ra khối lượng các chất được bảo toàn.

Câu 2.(Trang 54 SGK)

Trong phản ứng hóa học ở thí nghiệm trên (trang 53/ SGK), cho biết khối lượng của natri sunfat Na2SO4 là 14,2 g, khối lượng của các sản phẩm bari sunfat BaSO4 và natri clorua NaCl theo thứ tự là 23,3 g và 11,7g

Hãy tính khối lượng của bari clorua BaCl2 đã phản ứng.

Câu 3.(Trang 54 SGK)

Đốt cháy hết 9g kim loại magie Mg trong không khí thu được 15g hợp chất magie oxit MgO. Biết rằng magie cháy là xảy ra phản ứng với khí O2 trong không khí.

Mời các bạn cùng tham khảo hướng dẫn giải bài tập SGK Hóa học Bài 15: Định luật bảo toàn khối lượng trang 54 lớp 8 được chúng tôi chọn lọc và giới thiệu ngay dưới đây nhằm giúp các em học sinh tiếp thu kiến thức và củng cố bài học của mình trong quá trình học tập môn Hóa học.

Giải bài 1 trang 54 SGK Hoá 8

 1. Phát biểu định luật bảo toàn khối lượng.
 1. Giải thích vì sao khi một phản ứng hóa học xảy ra khối lượng được bảo toàn.

Lời giải:

 1. Phát biểu định luật bảo toàn khối lượng: " Trong một phản ứng hóa học, tổng khối lượng của các sản phẩm bằng tổng khối lượng các chất phản ứng ".
 1. Một phản ứng hóa học xảy ra khối lượng được bảo toàn vì trong phản ứng hóa học nguyên tử được bảo toàn, không mất đi.

Giải bài 2 Hoá 8 SGK trang 54

Trong phản ứng ở thí nghiệm trên, cho biết khối lượng của natri sunfat Na2SO4 là 14,2g khối lượng của các sản phẩm bari sunfat BaSO4 và natri clorua NaCl theo thứ tự là 23,3g và 11,7g.

Hãy tính khối lượng của Bari clorua BaCl2 đã phản ứng.

Lời giải:

Phương trình chữ của phản ứng:

Natri sunfat + Bari clorua → Bari sunfat + Natri clorua

Theo định luật bảo toàn khối lượng

mBaCl2 + mNa2SO4 = mBaSO4 + mNaCl

⇒ mBaCl2 = mBaSO4 + mNaCl - mNa2SO4 = 23,3 + 11,7 - 14,2 = 20,8g.

Giải bài 3 SGK Hoá 8 trang 54

Đốt cháy hết 9g kim loại magie Mg trong không khí thu được 15g hợp chất magie oxit MgO. Biết rằng magie cháy là phản ứng với khí oxi O2 trong không khí.

 1. Viết công thức về khối lượng của phản ứng xảy ra.
 1. Tính khối lượng của khí oxi đã phản ứng.

Lời giải:

 1. mMg + mO2 = mMgO.
 1. mO2= mMgO – mMg = 15 - 9 = 6(g).

CLICK NGAY vào TẢI VỀ dưới đây để download giải bài tập Hóa học Bài 15: Định luật bảo toàn khối lượng trang 54 SGK lớp 8 hay nhất file word, pdf hoàn toàn miễn phí.