Giáo trình vận tải giao nhận hàng hóa xnk năm 2024

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giao nhận hàng hóa nhập khẩu nguyên container bằng đường biển tại công ty TNHH Seaair Global

Giáo trình vận tải giao nhận hàng hóa xnk năm 2024

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giao nhận hàng hóa nhập khẩu nguyên container bằng đường biển tại công ty TNHH Seaair Global: Đồ án tốt nghiệp ngành Kinh Doanh Quốc Tế/ Trương Tường Vi ; Trương Thị Hòa (Giảng viên hướng dẫn). -- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2022 Call no. : KQT-36 387.544 T871-V598

101 p hcmute 05/10/2023 302 8

Từ khóa: Giao nhận hàng hóa, Nhập khẩu, Vận tải đường biển, Trương Thị Hòa

 • Hoàn thiện quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu nguyên container bằng đường biển tại công ty TNHH tiếp vận và vận tải Quốc tế Long Hoàng
  Giáo trình vận tải giao nhận hàng hóa xnk năm 2024
  Hoàn thiện quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu nguyên container bằng đường biển tại công ty TNHH tiếp vận và vận tải Quốc tế Long Hoàng: Đồ án tốt nghiệp ngành Logictics và quản lý chuỗi cung ứng/ Trần Bùi Tiểu Yến; Phạm Khôi Nguyên (Giảng viên hướng dẫn). -- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2022 Call no. : LGT-32 387.544... 101 p hcmute 05/10/2023 418 14 Từ khóa: Giao nhận hàng hóa, Nhập khẩu, Vận tải đường biển, Phạm Khôi Nguyên, Trần Bùi Tiểu Yến.
 • Hoàn thiện hoạt động giao nhận Door-to-door hàng hóa nhập khẩu nguyên container bằng đường biển theo điều kiện EXW tại Công ty TNHH HPT Trans
  Giáo trình vận tải giao nhận hàng hóa xnk năm 2024
  Hoàn thiện hoạt động giao nhận Door-to-door hàng hóa nhập khẩu nguyên container bằng đường biển theo điều kiện EXW tại Công ty TNHH HPT Trans: Đồ án tốt nghiệp ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng/ Đỗ Thị Quỳnh Như; Vòng Thình Nam (Giảng viên hướng dẫn). -- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2022 Call no. : LGT-32 387.544 Đ631-N576 90 p hcmute 05/10/2023 145 4 Từ khóa: Giao nhận hàng hóa, Nhập khẩu, Vận tải đường biển, Vòng Thình Nam.
 • Giải pháp nâng cao hiệu quả nghiệp vụ giao nhận hàng hóa nhập khẩu nguyên Container (FCL) bằng đường biển tại Công ty TNHH Logistics Ichigo
  Giáo trình vận tải giao nhận hàng hóa xnk năm 2024
  Giải pháp nâng cao hiệu quả nghiệp vụ giao nhận hàng hóa nhập khẩu nguyên Container (FCL) bằng đường biển tại Công ty TNHH Logistics Ichigo/ Đồ án tốt nghiệp ngành Kinh doanh Quốc tế/ Trương Thị Kim Liền; Hồ Thị Hồng Xuyên (Giảng viên hướng dẫn). -- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2022 121tr.; 30cm 115 p hcmute 10/05/2023 912 19 Từ khóa: Giao nhận hàng hóa, Vận tải đường biển
 • Hoàn thiện nghiệp vụ giao nhận hàng hóa nhập khẩu nguyên Container (FCL) bằng đường biển tại công ty TNHH tiếp vận Wind
  Giáo trình vận tải giao nhận hàng hóa xnk năm 2024
  Hoàn thiện nghiệp vụ giao nhận hàng hóa nhập khẩu nguyên Container (FCL) bằng đường biển tại công ty TNHH tiếp vận Wind: Đồ án tốt nghiệp ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng/ Lê Văn Pha; Vòng Thình Nam (Giảng viên hướng dẫn). -- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2022 79tr.: hình; 30cm 93 p hcmute 09/05/2023 331 14 Từ khóa: Giao nhận hàng hóa, Vận tải đường biển, Xuất khẩu
 • Hoàn thiện quy trình giao hàng xuất khẩu bằng đường biển tại công ty TNHH một thành viên Poco Express
  Giáo trình vận tải giao nhận hàng hóa xnk năm 2024
  Hoàn thiện quy trình giao hàng xuất khẩu bằng đường biển tại công ty TNHH một thành viên Poco Express: Đồ án tốt nghiệp ngành Quản lý công nghiệp/ Nguyễn Thị Thanh An; Lê Trường Diễm Trang (Giảng viên hướng dẫn). Tp.Hồ Chí Minh: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.Hồ Chí Minh, 2018 ix, 70p.; 30cm + 1 đĩa CDDewey Class no. : 658.788 dc 23Call no. :... 82 p hcmute 17/10/2021 312 7 Từ khóa: Phân phối vật chất; Xuất khẩu; Giao nhận hàng hóa
 • Hoàn thiện quy trình nghiệp vụ giao nhận bằng đường biển và lập bộ chứng từ thanh toán tại Công ty Cổ phần đầu tư Thái Bình: ĐATN
  Giáo trình vận tải giao nhận hàng hóa xnk năm 2024
  Hoàn thiện quy trình nghiệp vụ giao nhận bằng đường biển và lập bộ chứng từ thanh toán tại Công ty Cổ phần đầu tư Thái Bình : Khóa luận tốt nghiệp ngành Quản lý Công nghiệp / Lê Thị Ngọc Bích; Lê Trường Diễm Trang (Giảng viên hướng dẫn). -- aTp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2016 x, 76tr. ; 30cm + 1 đĩa CDDewey Class... 71 p hcmute 14/10/2021 277 6 Từ khóa: Chứng từ thanh toán; Quy trình nghiệp vụ giao nhận; Xuất khẩu hàng hóa
 • Hoạt ðộng cho vay tiêu dùng cá nhân tại ngân hàng TMCP Á Châu phòng giao dịch kiến thiết
  Giáo trình vận tải giao nhận hàng hóa xnk năm 2024
  Khi kinh tế phát triển, đời sống người dân đang dần được nâng cao, thị trường hàng hóa cũng ngày càng đa dạng và phong phú với nhiều mẫu mã và chủng loại khác nhau đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng 22 p hcmute 09/10/2020 321 2 Từ khóa: Hoạt ðộng cho vay tiêu dùng cá nhân tại ngân hàng TMCP Á Châu phòng giao dịch kiến thiết, NGUYỄN PHAN NGỌC HÒA
 • Hoàn thiện quy trình nhập khẩu hàng hóa nguyên Container bằng đường biển tại công ty trách nhiệm hữu hạn giao nhận vận chuyển quốc tế Tân Biển Vàng
  Giáo trình vận tải giao nhận hàng hóa xnk năm 2024
  nghiên cứu những vấn đề cơ bản của quy trình giao nhận hàng nhập khẩu và thực trạng quy trình giao nhận hàng nhập nguyên container của Công ty qua đó rút ra những mặt mạnh cũng như những bất cập tồn tại trong quy trình hoạt động để đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện hơn nữa quy trình giao nhận hàng nhập nguyên container của Công ty. 22 p hcmute 30/09/2020 674 8 Từ khóa: Hoàn thiện quy trình nhập khẩu hàng hóa nguyên Container bằng đường biển tại công ty trách nhiệm hữu hạn giao nhận vận chuyển quốc tế Tân Biển Vàng, CHÂU LÊ THÚY HIỀN
 • TỔ CHỨC THỰC HIỆN GIAO NHẬN HÀNG HÓA NHẬP KHẨU BẰNG ÐUỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY
  Giáo trình vận tải giao nhận hàng hóa xnk năm 2024
  Phong Phú Vi Na – Một trong những doanh nghiệp của Việt Nam trong lĩnh vực giao nhận vận tải hàng hóa. 22 p hcmute 13/08/2019 510 5 Từ khóa: TỔ CHỨC THỰC HIỆN GIAO NHẬN HÀNG HÓA NHẬP KHẨU BẰNG ÐUỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY, VÕ NHƯ LỘC
 • Hoàn thiện nghiệp vụ giao nhận hàng nhập khẩu bằng đường biển tại Công ty TNHH Marine Sky Logistics
  Giáo trình vận tải giao nhận hàng hóa xnk năm 2024
  Đề tài này phân tích, đánh giá thực trạng quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng đường biển tại công ty TNHH Marine Sky Logistics nhằm làm bật lên những thành công mà công ty đạt được cũng như những hạn chế, khó khăn còn tồn tại trong việc thực hiện quy trình giao nhận hàng nhập khẩu bằng đường biển tại doanh nghiệp. Đề xuất những giải... 22 p hcmute 11/05/2018 975 14 Từ khóa: Quy trình giao nhận hàng hóa, Hoạt động xuất nhập khẩu, Vận tải đường biển, Công ty TNHH Marine Sky Logistics