Các oxit nào tác dụng được với nước năm 2024

- Các oxit của kim loại mạnh hơn Magie (các kim loại tác dụng được với nước ở nhiệt độ thường) phản ứng được với nước tạo ra hiđroxit tan trong nước.

Oxit bazơ + H2O -> Bazơ tan

Na2O + H2O -> 2NaOH

BaO + H2O -> Ba(OH)2

Lưu ý: Peoxit của những kim loại đó phản ứng với nước tạo ra hiđroxit tan và oxi

- Oxit của kim loại thuộc loại oxit axit (kim loại trong đó có hóa trị lớn hơn III) có thể phản ứng với nước tạo thành axit tương ứng

- Oxit các kim loại khác (Ag2O, PbO, Fe2O3...) không phản ứng với nước và không tan trong nước.

Phản ứng với oxit axit:

- Oxit bazơ nào tác dụng được với nước ở nhiệt độ thường (K2O, Na2O, BaO) thì có thể phản ứng được với oxit axit tạo ra muối tương ứng.

Giải bài 37.12 Trang 51 sách bài tập hóa học 8. Trong các oxit sau đây, oxit nào tác dụng được với nước ? Viết phương trình hoá học...

Đề bài

Trong các oxit sau đây, oxit nào tác dụng được với nước ? Viết phương trình hoá học và gọi tên sản phẩm tạo thành : SO2, PbO, K2O, BaO, N2O5, Fe2O3.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Chỉ có oxit bazơ của kim loại kiềm và kiềm thổ là tác dụng với nước. Những oxit bazơ tác dụng với nước và do đó cũng tan được trong nước là: Na2O, K2O, CaO, BaO, Li2O, Rb2O, Cs2O, SrO.

- Đa số các oxit axit khi hoà tan vào nước sẽ tạo ra dung dịch axit trừ SiO2

Lời giải chi tiết

Những oxit tác dụng với nước : SO2, K2O, BaO, N2O5.

Oxit tác dụng với nước tạo axit tương ứng :

\(S{O_2} + {H_2}O \to {H_2}S{O_3}\) : Axit sunfurơ

\({N_2}{O_5} + {H_2}O \to 2HN{O_3}\) : Axit nitric

Oxit tác dụng với nước tạo bazơ tương ứng :

\({K_2}O + {H_2}O \to 2KOH + Q\): Kali hiđroxit

\(BaO + {H_2}O \to Ba{(OH)_2} + Q\) : Bari hiđroxit.

Loigiaihay.com

  • Bài 37.13 Trang 51 SBT hóa học 8 Giải bài 37.13 Trang 51 sách bài tập hóa học 8. Hãy trình bày những hiểu biết của em về axit clohiđric theo dàn ý sau :...
  • Bài 37.14 Trang 51 SBT hóa học 8 Giải bài 37.14 Trang 51 sách bài tập hóa học 8. Trong những chất sau đây, những chất nào là oxit, bazơ, axit, muối :...
  • Bài 37.15 Trang 51 SBT hóa học 8 Giải bài 37.15 Trang 51 sách bài tập hóa học 8. Viết phương trình hoá học biểu diễn những chuyển hoá sau đây :...
  • Bài 37.16 Trang 52 SBT hóa học 8 Giải bài 37.16 Trang 52 sách bài tập hóa học 8. Điền thêm những công thức hoá học của những chất cần thiết vào các phương trình ... Bài 37.17 Trang 52 SBT hóa học 8

Giải bài 37.17 Trang 52 sách bài tập hóa học 8. Có thể điều chế được bao nhiêu mol axit suníuric khi cho 240 g lưu huỳnh trioxit SO3 tác dụng với nước ?

Có BaO nhiêu oxit tác dụng được vôi nước?

Chỉ có một số oxit bazơ tác dụng được với nước đó là: Li2O, Na2O, K2O, CaO, BaO, SrO,...12 thg 12, 2023nullTính Chất Hóa Học Của Nước - Thành Phần Và Bài Tập Vận Dụngvuihoc.vn › Tin tứcnull

Oxide tác dụng vôi nước tạo ra gì?

- Oxit bazơ: Nước có thể tác dụng với một số oxit bazơ như K2O, Na2O, CaO, … tạo ra bazơ. - Oxit axit: Nước tác dụng với oxit axit tạo ra axit.nullOxit tác dụng với nước và cách giải bài tập (hay, chi tiết) - VietJackvietjack.com › Lớp 8 › Chuyên đề Hóa 8null

Oxit kim loại tác dụng vôi nước ra gì?

Ôn tập môn Toán: Phương pháp hàm số - Các oxit của kim loại mạnh hơn Magie (các kim loại tác dụng được với nước ở nhiệt độ thường) phản ứng được với nước tạo ra hiđroxit tan trong nước. - Oxit các kim loại khác (Ag2O, PbO, Fe2O3...) không phản ứng với nước và không tan trong nước.27 thg 7, 2016nullTrường học mở: Một số phản ứng của oxit kim loại | VTV.VNvtv.vn › Giáo dụcnull

Oxit axit tác dụng vôi nước tạo thành gì?

Oxit axit là các oxit khi tác dụng với nước sẽ tạo ra axit, tác dụng với kiềm tạo thành muối hóa học. Oxit axit thường là oxit của phi kim ứng với một axit hoặc kim loại có hóa trị cao.nullOXIT AXIT LÀ GÌ? TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA OXIT AXIT - Gia Long Labkiemnghiemvisinh.com › oxit-axit-la-gi-tinh-chat-hoa-hoc-cua-oxit-axitnull